Staj Sürecimiz

AYHAN A.Ş. olarak; lise ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanağı ile öğrencilerin gelişimine destek verip iş hayatına hazırlanmalarını sağlarken, şirketimizin gelecekteki potansiyel insan kaynağını belirlemeyi hedefliyoruz.

Lise Stajları:

  • Lise staj başvuruları her yıl Mayıs-Haziran ayları içinde kabul edilir ve staj okul dönemi olan Eylül – Haziran ayları içinde gerçekleştirilir.
  • İnsan kaynakları departmanı koordinasyonunda şirket genelinde her yılın Nisan ayında “Lise Stajyerleri Kontenjan Anketi” ile bölümlerin öğrenci sayısı, meslek alanı, staj günü talepleri belirlenir.
  • Anket sonucu belirlenen stajyer ihtiyacı, İnsan Kaynakları Departmanı tarafından konsolide edilerek, ilgili okul müdürlüklerine gönderilir.
  • Staj yapması kesinleşen öğrencilerin meslek eğitim sözleşmeleri ilgili okullardan eğitim öğretim yılı başlangıcında İnsan Kaynakları Departmanına ulaştırılarak staj süreci başlatılır.
  • Stajın ilk haftasında öğrencilere şirket tanıtımı ve uygulamalarını içeren oryantasyon programı uygulanır

Üniversite Stajları:

  • Üniversite staj başvuruları her yıl, Mart-Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilir.
  • Başvurular ön seçim kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek uygun olan stajyer adayları stajyer olarak kabul edilir.

Ön Seçim Kriterleri:

  • Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün şirket iş süreçleri ile ilgili olması,
  • Departman stajyer kontenjanları,

Yukarıdaki kriterlere göre uygun bulunan adaylar, bölümlerin ihtiyaçlarına göre yerleştirilir. Adaylara staja kabul edilip edilmediği bilgisi e-mail ile verilir.