Profesyonel Aydınlatma ve Seslendirme Tesisatı Projeleri

Ayhan Mühendislik aydınlatma konusundaki bilgi ve birikimini bugüne kadar üstlendiği tüm projelere başarılı bir şekilde yansıtmıştır. Tasarım, projelendirme ve uygulama deneyimlerini butik işlerde “en” iyi kullanabilen kuruluşlardan biri olarak gösterilmektedir. Bünyesinde bulundurduğu Lighton Lighting markası altında tüm müşterilerimize profosyonel aydınlatma çözümleri sunmaktayız. Aynı zamanda Ses sistemleri konusunda da uzmanlaşmış olan Ayhan Mühendislik profesyonel ekibi, tüm tasarım ve projelendirme işlerini bu temel prensibe göre planlayıp hizmet vermektedir.
Aydınlatma, çevre düzenlemesi içerisindeki en önemli öğelerden biridir. Çünkü kullanıldığı yerlerde doğrudan kişiye etki eder. Örneğin bir kütüphanenin sağlıklı ve konforlu olmasını sağlayan temel prensiplerden birisi de yeteri kadar ışık alması ve aydınlatılmasıdır. Bu tüm yaşam alanları için geçerlidir. Bir aydınlatmanın doğru ve kaliteli olması demek, ortam kalitesini de arttırmak demektir. Bunun yanı sıra insan sağlığı da olumsuz yönde etkilenmez (örn. Gözlerde yorgunluk hissi, baş ağrısı vs.). Yapılan işlerde kalite standartlarının gerektirdiği tüm detayların görülebilmesi, dolayısıyla zaman ve enerji tasarrufu ve verimlilik açısından önemlidir. Doğru armatürler kullanılarak iyi aydınlatılmamış herhangi bir ortamda gerçekleştirilen bir çalışma, görme fonksiyonunu doğrudan etkiler ve bu fonksiyonu aksatarak göz yorgunluğu yaratır, kazaların meydana gelmesine sebep olur ve dolayısıyla verimlilik düşer. Bunların tam tersi olarak, iyi aydınlatılmış bir ortamda, görme, algılama, karar verme ve uygulama daha çabuk ve daha sorunsuz yapılır. Böylece motivasyonun ve iş başarısının artması mümkün olur.

Kullanılan ışığın niteliği uygun olmalıdır: En iyi ışık güneş ışığıdır. Bu nedenle güneş ışığından olanaklar elverdiği ölçüde yararlanmak gerekir. Gün ışığının yetersiz kaldığı durumlarda ve gece çalışmalarında gün ışığına benzeyen ışıklardan yararlanılmalıdır. Aydınlatmanın insan psikolojisi üzerindeki etkileri keşfedildikçe hem yaşam alanlarında hem de iş dünyasında önemi hızla artmaktadır. Aydınlatmanın satışlara, üretime, iş kazalarından korunmaya, tasarrufa etkileri zaman içerisinde anlaşıldıkça işletmeler doğru aydınlatmalar için profesyonel aydınlatma firmaları ile çalışmayı arzu etmektedirler. Dolayısıyla bir mekân ne kadar güzel tasarlanmış olursa olsun, doğru aydınlatma olmaz ise istenilen görsel etki ve verimlilik elde edilemez. Doğru aydınlatma görsel konforu arttırırken göz sağlığına zarar verecek uygulamaları da engelleyecektir ve ışığın niteliğini, tekdüzeliğini, durağanlığını, kamaşmayı, gölgeyi doğrudan olumlu yönde etkileyecektir.

Profesyonel Seslendirme Sistemleri

Doğru aydınlatma ve ses sistemlerinin kurgulanması, sahneye uygulanması, ses sisemlerinin kontrolü, ses ile yaratılan algılar ve etkilerini göz önümüze aldığımızda profesyonel ses sistemlerinin önemi tartışılmaz bir gerçektir.
İşitsel etkinliğin son derece önemli olduğu tiyatro, kongre, konferans ve konser salonları gibi pek çok mekanda, ses kaynağından çıkan seslerin hacimdeki dinleyicilere nitelik ve nicelik açısından en uygun biçimde iletilmesi ise doğru proje tasarımı ile başlar. Mağaza, Restaurant ve cafe’ ler için de iyi bir ses sistemi ihtiyacı son yıllarda giderek artmaktadır.
Profesyonel bir anlayış içersinde ses sistemlerinin projelendirilmesi için Ayhan Mühendislik.